depuse pentru participarea la concursul pentru ocuparea funcției  contractuale vacante de:

Secretară, studii superioare –  Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Protecția Mediului, Lucrări Publice și Administrativ,

 

 încheiat astăzi 28.09.2018

 

Astăzi 01.10.2018 s-a procedat la afişarea procesului verbal de selecţie a dosarelor în vederea participării la concursul organizat în data de 03.10.2017 – proba scrisă pentru ocuparea funcției  contractuale vacante de :

Secretară, studii superioare –  Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Protecția

Mediului, Lucrări Publice și Administrativ

Comisia de Concurs a fost numită prin Dispozitia Primarului  nr. 132 din 10.09.2018 pentru organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării funcției contractual vacante.

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 19 din H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu completările şi modificările ulterioare, comisia a procedat la selecţia dosarelor ce au fost depuse de candidații ce s-au înscris pentru concursul ce urmează a fi organizat în data de 03.10.2018 pentru ocuparea funcției  contractuale vacante.

La concursul de recrutare pentru ocuparea funcției  contractuale vacante menţionate anterior s-au prezentat mai multe persoane, şi anume:

 

–          VELESCU Alexandrina  – formular de înscriere nr. 8654 din data 18.09.2018;

–          TĂBĂCARU Cristina – formular de înscriere nr. 8830 din data 21.09.2018;

–          UNGUREANU Ana-Maria – formular de înscriere nr. 9818 din data 25.09.2018;

–          DARABAN Valentina -Carmen – formular de înscriere nr. 8921 din data 25.09.2018;

–          OPRIŞAN Cristina  – formular de înscriere nr. 8975 din data 26.09.2018;

 

1.             În urma verificării documentelor depuse pentru ocuparea funcției contractuale vacante menționată mai sus,  comisia compusă conform Dispoziției Primarului nr. 132 din 10.09.2017 a constatat următoarele:

 

 

Nr. Crt

NUMELE şi Prenumele

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul Respingerii dosarelor

1VELESCU Alexandrina

ADMIS

2TĂBĂCARU Cristina

RESPINS

Nu s-a făcut dovada vechime in specialitatea studiilor superioare de 5 ani

3UNGUREANU Ana-Maria

RESPINS

Nu s-a făcut dovada vechime in specialitatea studiilor superioare de 5 ani

4DARABAN Valentina -Carmen

ADMIS

5OPRIŞAN Cristina

ADMIS