depuse pentru

participarea la concursul pentru ocuparea a șase funcții publice vacante de:

Consilier, grad profesional debutant –  Biroul financiar-contabil,

Consilier, grad profesional debutant – Compartimentul cadastru și agricultură,

Inspector, grad profesional debutant – Serviciul voluntar pentru situații de urgență;

Consilier, grad profesional asistent – Serviciul urbanism,  amenajarea teritoriului, protecția mediului, lucări publice și Administrativ

Consilier, grad profesional debutant  Serviciul urbanism,  amenajarea teritoriului, protecția mediului, lucări publice și Administrativ

Polițist local, grad profesional principal, – Compartiment Poliție locală

 

 încheiat astăzi 26.09.2017

 

Astăzi 26.09.2017 s-a procedat la afişarea procesului verbal de selecţie a dosarelor în vederea participării la concursul organizat în data de 02.10.2017 – proba scrisă pentru ocuparea a șase funcții  publice vacante de :

Consilier, grad profesional debutant –  Biroul financiar-contabil,

Consilier, grad profesional debutant – Compartimentul cadastru și agricultură,

Inspector, grad profesional debutant – Serviciul voluntar pentru situații de urgență;

Consilier, grad profesional asistent – Serviciul urbanism,  amenajarea teritoriului, protecția mediului, lucări publice și Administrativ

Consilier, grad profesional debutant  Serviciul urbanism,  amenajarea teritoriului, protecția mediului, lucări publice și Administrativ

Polițist local, grad profesional principal, – Compartiment Poliție locală

Comisia de Concurs a fost numită prin Dispozitia Primarului  nr. 245 din 08.09.2017 pentru organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării a șase funcții publice vacante.

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 50 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea funcţionarilor publici, cu completările şi modificările ulterioare, comisia a procedat la selecţia dosarelor ce au fost depuse de candidații ce s-au înscris pentru concursul ce urmează a fi organizat în data de 02.10.2017 pentru ocuparea a șase funcții  publice vacante.

La concursul de recrutare pentru ocuparea celor șase funcții menţionate anterior s-au prezentat mai multe persoane, şi anume:

 

–          MURĂRIȚA Carmen-Raluca  – formular de înscriere nr. 9217 din data 18.09.2017;

–          GRIGORAȘ Cristina-Emanuela – formular de înscriere nr. 9198 din data 15.09.2017;

–          CARBARĂU Simona – formular de înscriere nr. 9143 din data 15.09.2017;

–          MUNTEANU Camelia-Elena – formular de înscriere nr. 9109 din data 14.09.2017;

–          DUDĂU Laura-Elena – formular de înscriere nr. 8902 din data 12.09.2017;

–          CAȘIȘ Ioan – formular de înscriere nr. 8896 din data 12.09.2017;

–          BUJOR Elena – formular de înscriere nr. 8941 din data 12.09.2017;

–          ANDREI Silvica – formular de înscriere nr. 9111 din data 14.09.2017;

–          ARMANU Cristina-Daniela – formular de înscriere nr. 9043 din data 13.09.2017;

–          POPA Ioan – formular de înscriere nr. 8803 din data 8.09.2017;

–          PALADE Genoveva – formular de înscriere nr. 8627 din data 06.09.2017;

–          PRICOP Marian – formular de înscriere nr. 9462 din data 20.09.2017;

–          BEREA Ion – formular de înscriere nr. 9431 din data 20.09.2017;

–          CRĂCIUN Marius-Cristian – formular de înscriere nr. 9009 din data 13.09.2017;

–          VASCAN Andra-Elena – formular de înscriere nr. 9185 din data 15.09.2017;

–          OPREA Vasilică-Florinel – formular de înscriere nr. 8938 din data 12.09.2017;

–          MĂGIRESCU Valentin – formular de înscriere nr. 8916 din data 12.09.2017;

–          BALAN Sorinel – formular de înscriere nr. 8687 din data 07.09.2017;

–          BURBULEA Tudor-Daniel – formular de înscriere nr. 8637 din data 06.09.2017;

–          BOLDUR Irina-Elena – formular de înscriere nr. 9226 din data 18.09.2017;

–          OLARU Ștefana-Irina – formular de înscriere nr. 9057 din data 14.09.2017;

–          ARSENI Mihaela-Alina – formular de înscriere nr. 9368  din data 19.09.2017;

–          PAISVANTE Maria-Sorina – formular de înscriere nr. 9307 din data 18.09.2017;

–          DOBROVĂȚ Ionuț – formular de înscriere nr. 9485 din data 20.09.2017;

–          DIMA Daniel – formular de înscriere nr. 9339 din data 19.09.2017;

–          SAVA Mihăiță- Claudiu – formular de înscriere nr. 9353 din data 19.09.2017;

–          SOCIU-COROLEA Ionela-Andreea – formular de înscriere nr. 9383 din data 19.09.2017;

–          DUMITRU Narcis-Alin – formular de înscriere nr. 9199 din data 15.09.2017;

–          BARDAȘU Iulia-Andreea- formular de înscriere nr. 8642 din data 06.09.2017;

–          POTOP Viorel-Marian – formular de înscriere nr. 9327 din data 19.09.2017;

–          JITARU Mihaela-Alexandra- formular de înscriere nr. 9229 din data 18.09.2017;

–          BARBU Constantin – formular de înscriere nr. 9316 din data 18.09.2017;

–          CUCU Codrin-Constantin – formular de înscriere nr. 8939 din data 12.09.2017;

–          SAVA Ioan – formular de înscriere nr. 8898 din data 12.09.2017;

–          GÂLCĂ Alina-Cătălina – formular de înscriere nr. 9002 din data 13.09.2017;

–          CIUPILAN Roxana-Ionela – formular de înscriere nr. 9261 din data 18.09.2017;

–          OJOG Nicoleta – formular de înscriere nr. 9513 din data 21.09.2017.

 

 

1.                                   În urma verificării documentelor depuse pentru ocuparea celor  șase funcții  publice vacante arătate  mai sus menționate,  comisia compusă conform Dispoziției Primarului nr. 245 din 08.09.2017 a constatat următoarele:

 

 

Nr. Crt

NUMELE şi Prenumele

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul Respingerii dosarelor

1 MURĂRIȚA Carmen-Raluca

ADMIS

2 GRIGORAȘ Cristina-Emanuela

ADMIS

3 CARBARĂU Simona

ADMIS

4 MUNTEANU Camelia-Elena

ADMIS

5 DUDĂU Laura-Elena

ADMIS

6 CAȘIȘ Ioan

RESPINS

Cerere  retragere dosar

7 BUJOR Elena

ADMIS

8 OJOG Nicoleta

ADMIS

9 CIUPILAN Roxana-Ionela

ADMIS

10 ANDREI Silvica

ADMIS

11 ARMANU Cristina-Daniela

ADMIS

12 POPA Ioan

ADMIS

13 PALADE Genoveva

ADMIS

14 PRICOP Marian

ADMIS

15 BEREA Ion

ADMIS

16 CRĂCIUN Marius-Cristian

ADMIS

17 VASCAN Andra-Elena

ADMIS

18 OPREA Vasilică-Florinel

ADMIS

19 MĂGIRESCU Valentin

ADMIS

20 BALAN Sorinel

ADMIS

21 BURBULEA Tudor-Daniel

ADMIS

22 BOLDUR Irina-Elena

RESPINS

Nu sunt indeplinite conditiile

23 OLARU Ștefana-Irina

RESPINS

Cerere  retragere dosar

24 ARSENI Mihaela-Alina

RESPINS

Nu sunt indeplinite conditiile

25 PAISVANTE Maria-Sorina

RESPINS

Cerere retragere dosar

26 DOBROVĂȚ Ionuț

ADMIS

27 DIMA Daniel

ADMIS

28 SAVA Mihăiță- Claudiu

ADMIS

29 SOCIU-COROLEA Ionela-Andreea

ADMIS

30 DUMITRU Narcis-Alin

ADMIS

31 BARDAȘU Iulia-Andreea

ADMIS

32 POTOP Viorel-Marian

ADMIS

33 JITARU Mihaela-Alexandra

ADMIS

34 BARBU Constantin

ADMIS

35 CUCU Codrin-Constantin

ADMIS

36 SAVA Ioan

ADMIS

37 GÂLCĂ Alina-Cătălina

ADMIS

 

 

Afişat astăzi,  26.09.2017

 

 

Vezi document atașat

Print Friendly, PDF & Email