depuse pentru

participarea la concursul pentru ocuparea a șase funcții publice vacante de:

Consilier, grad profesional debutant –  Biroul financiar-contabil,

Consilier, grad profesional debutant – Compartimentul cadastru și agricultură,

Inspector, grad profesional debutant – Serviciul voluntar pentru situații de urgență;

Consilier, grad profesional asistent – Serviciul urbanism,  amenajarea teritoriului, protecția mediului, lucări publice și Administrativ

Consilier, grad profesional debutant  Serviciul urbanism,  amenajarea teritoriului, protecția mediului, lucări publice și Administrativ

Polițist local, grad profesional principal, – Compartiment Poliție locală

 

 încheiat astăzi 26.09.2017

 

Astăzi 26.09.2017 s-a procedat la afişarea procesului verbal de selecţie a dosarelor în vederea participării la concursul organizat în data de 02.10.2017 – proba scrisă pentru ocuparea a șase funcții  publice vacante de :

Consilier, grad profesional debutant –  Biroul financiar-contabil,

Consilier, grad profesional debutant – Compartimentul cadastru și agricultură,

Inspector, grad profesional debutant – Serviciul voluntar pentru situații de urgență;

Consilier, grad profesional asistent – Serviciul urbanism,  amenajarea teritoriului, protecția mediului, lucări publice și Administrativ

Consilier, grad profesional debutant  Serviciul urbanism,  amenajarea teritoriului, protecția mediului, lucări publice și Administrativ

Polițist local, grad profesional principal, – Compartiment Poliție locală

Comisia de Concurs a fost numită prin Dispozitia Primarului  nr. 245 din 08.09.2017 pentru organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării a șase funcții publice vacante.

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 50 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea funcţionarilor publici, cu completările şi modificările ulterioare, comisia a procedat la selecţia dosarelor ce au fost depuse de candidații ce s-au înscris pentru concursul ce urmează a fi organizat în data de 02.10.2017 pentru ocuparea a șase funcții  publice vacante.

La concursul de recrutare pentru ocuparea celor șase funcții menţionate anterior s-au prezentat mai multe persoane, şi anume:

 

–          MURĂRIȚA Carmen-Raluca  – formular de înscriere nr. 9217 din data 18.09.2017;

–          GRIGORAȘ Cristina-Emanuela – formular de înscriere nr. 9198 din data 15.09.2017;

–          CARBARĂU Simona – formular de înscriere nr. 9143 din data 15.09.2017;

–          MUNTEANU Camelia-Elena – formular de înscriere nr. 9109 din data 14.09.2017;

–          DUDĂU Laura-Elena – formular de înscriere nr. 8902 din data 12.09.2017;

–          CAȘIȘ Ioan – formular de înscriere nr. 8896 din data 12.09.2017;

–          BUJOR Elena – formular de înscriere nr. 8941 din data 12.09.2017;

–          ANDREI Silvica – formular de înscriere nr. 9111 din data 14.09.2017;

–          ARMANU Cristina-Daniela – formular de înscriere nr. 9043 din data 13.09.2017;

–          POPA Ioan – formular de înscriere nr. 8803 din data 8.09.2017;

–          PALADE Genoveva – formular de înscriere nr. 8627 din data 06.09.2017;

–          PRICOP Marian – formular de înscriere nr. 9462 din data 20.09.2017;

–          BEREA Ion – formular de înscriere nr. 9431 din data 20.09.2017;

–          CRĂCIUN Marius-Cristian – formular de înscriere nr. 9009 din data 13.09.2017;

–          VASCAN Andra-Elena – formular de înscriere nr. 9185 din data 15.09.2017;

–          OPREA Vasilică-Florinel – formular de înscriere nr. 8938 din data 12.09.2017;

–          MĂGIRESCU Valentin – formular de înscriere nr. 8916 din data 12.09.2017;

–          BALAN Sorinel – formular de înscriere nr. 8687 din data 07.09.2017;

–          BURBULEA Tudor-Daniel – formular de înscriere nr. 8637 din data 06.09.2017;

–          BOLDUR Irina-Elena – formular de înscriere nr. 9226 din data 18.09.2017;

–          OLARU Ștefana-Irina – formular de înscriere nr. 9057 din data 14.09.2017;

–          ARSENI Mihaela-Alina – formular de înscriere nr. 9368  din data 19.09.2017;

–          PAISVANTE Maria-Sorina – formular de înscriere nr. 9307 din data 18.09.2017;

–          DOBROVĂȚ Ionuț – formular de înscriere nr. 9485 din data 20.09.2017;

–          DIMA Daniel – formular de înscriere nr. 9339 din data 19.09.2017;

–          SAVA Mihăiță- Claudiu – formular de înscriere nr. 9353 din data 19.09.2017;

–          SOCIU-COROLEA Ionela-Andreea – formular de înscriere nr. 9383 din data 19.09.2017;

–          DUMITRU Narcis-Alin – formular de înscriere nr. 9199 din data 15.09.2017;

–          BARDAȘU Iulia-Andreea- formular de înscriere nr. 8642 din data 06.09.2017;

–          POTOP Viorel-Marian – formular de înscriere nr. 9327 din data 19.09.2017;

–          JITARU Mihaela-Alexandra- formular de înscriere nr. 9229 din data 18.09.2017;

–          BARBU Constantin – formular de înscriere nr. 9316 din data 18.09.2017;

–          CUCU Codrin-Constantin – formular de înscriere nr. 8939 din data 12.09.2017;

–          SAVA Ioan – formular de înscriere nr. 8898 din data 12.09.2017;

–          GÂLCĂ Alina-Cătălina – formular de înscriere nr. 9002 din data 13.09.2017;

–          CIUPILAN Roxana-Ionela – formular de înscriere nr. 9261 din data 18.09.2017;

–          OJOG Nicoleta – formular de înscriere nr. 9513 din data 21.09.2017.

 

 

1.                                   În urma verificării documentelor depuse pentru ocuparea celor  șase funcții  publice vacante arătate  mai sus menționate,  comisia compusă conform Dispoziției Primarului nr. 245 din 08.09.2017 a constatat următoarele:

 

 

Nr. Crt

NUMELE şi Prenumele

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul Respingerii dosarelor

1MURĂRIȚA Carmen-Raluca

ADMIS

2GRIGORAȘ Cristina-Emanuela

ADMIS

3CARBARĂU Simona

ADMIS

4MUNTEANU Camelia-Elena

ADMIS

5DUDĂU Laura-Elena

ADMIS

6CAȘIȘ Ioan

RESPINS

Cerere  retragere dosar

7BUJOR Elena

ADMIS

8OJOG Nicoleta

ADMIS

9CIUPILAN Roxana-Ionela

ADMIS

10ANDREI Silvica

ADMIS

11ARMANU Cristina-Daniela

ADMIS

12POPA Ioan

ADMIS

13PALADE Genoveva

ADMIS

14PRICOP Marian

ADMIS

15BEREA Ion

ADMIS

16CRĂCIUN Marius-Cristian

ADMIS

17VASCAN Andra-Elena

ADMIS

18OPREA Vasilică-Florinel

ADMIS

19MĂGIRESCU Valentin

ADMIS

20BALAN Sorinel

ADMIS

21BURBULEA Tudor-Daniel

ADMIS

22BOLDUR Irina-Elena

RESPINS

Nu sunt indeplinite conditiile

23OLARU Ștefana-Irina

RESPINS

Cerere  retragere dosar

24ARSENI Mihaela-Alina

RESPINS

Nu sunt indeplinite conditiile

25PAISVANTE Maria-Sorina

RESPINS

Cerere retragere dosar

26DOBROVĂȚ Ionuț

ADMIS

27DIMA Daniel

ADMIS

28SAVA Mihăiță- Claudiu

ADMIS

29SOCIU-COROLEA Ionela-Andreea

ADMIS

30DUMITRU Narcis-Alin

ADMIS

31BARDAȘU Iulia-Andreea

ADMIS

32POTOP Viorel-Marian

ADMIS

33JITARU Mihaela-Alexandra

ADMIS

34BARBU Constantin

ADMIS

35CUCU Codrin-Constantin

ADMIS

36SAVA Ioan

ADMIS

37GÂLCĂ Alina-Cătălina

ADMIS

 

 

Afişat astăzi,  26.09.2017

 

 

Vezi document atașat