Depuse pentru concursul organizat in vederea ocuparii posturilor contractuale vacante de Sef serviciu in cadrul Serviciului Public de Gospodarire Comunala si sofer in cadrul Compartimentului Spatii Verzi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Margineni, judetul Bacau.

Vezi document atașat