Realizarea iluminatului stradal in comuna Margineni prin utilizarea energiei solare.

Construire rețea de canalizare în comuna Mărgineni ,satele Barati și Mărgineni

S-a terminat extinderea rețelei de canalizare în satele Barati și Mărgineni , lucrare finanțata prin O.G.7

Construirea unui nou sediu de primărie în centrul comunei

Datorită faptului că vechiul sediu era construit înaninte anul 1900, condițiile de munca precare și mai ales că devenise neîncapator , s-a construit un sediu nou din fonduri proprii dar mai ales cu sprijinul Consiliului Județean Bacău

Modernizare drumuri comunale în comuna Mărgineni

Prin acest proiect finanțat prin fonduri europene (FEADR,Masura 322) s-au asfaltat 14 km de drumuri comunale, s-au construit sanțuri și rigole pentru apa pluvială, poduri si podețe și ziduri de protecție
Astfel s-au modernizat:

 • în sat Luncani – strada Vovidenia (de la biserica la cimitir)
 • în sat Trebes – strada Corbului (de la scoala la canton Virgil Cojan)
 • în sat Mărgineni- strada Parcului ( de la Parc – CPL „fost Coton”)
 • în sat Barati – străzile : Al.Piru, Principală, Nucilor Visinului , Bisericii, Livezilor și Prunului

Modernizare drum Luncani-Slatina

Modernizare drum Podiș- Serpeni


Modernizare drum Mărgineni – Pădureni

Extindere rețea  de apă și canalizare prin fonduri proprii

S-au realizat extinderi pe strazile mai mici , care nu au intrat la finanțare

Extindere rețea de canalizare în  sat Mărgineni

Finanțare europeana , FEADR, Masura 322.S-au construit un nr. de 2.7 km de rețea

Extindere rețea de alimentare cu energie electrică pe strada Lalelelor (Hotar)

S-a realizat în anul 2011 din fonduri locale dar și cu un ajutor mic din partea locuitorilor din zonă

Extindere rețea de apă în comuna Mărgineni, satele Mărgineni, Valea Budului, Trebes, Poiana, Podis și Luncani

Finantare europeana, FEADR, Masura 322 prin care s-a reazilat extinderea rețelei de apa cu 21.5 km

Construire centru social de tip after-school în sat Luncani

Finantare europeana, FEADR, Masura 322

Modernizare garduri la școlile din comuna

Din fonduri proprii s-au împrejmuit școlile din comuna:Mărgineni ,Podis,Poiana,Luncani și Chetrosu, folosind fier forjat

Desființare groapa de gunoi din sat  Mărgineni, Aviasan

Lucrare care a costat aproximativ 20 miliarde lei vechi. S-a reușit desființarea gropii de gunoi de pe islazul Aviasan, reducand poluarea excesiva din zona și redând circuitul agricol peste 8 ha teren

Amenajare curte și grupuri sanitare Școala Luncani
Între anii 2010-2011 s-au realizat urmatoarele lucrari la Școala Luncani:

 • amenajarea curte prin lucrari de nivelare și drenare a apelor pluviale într-un canal betonat
 • reamenajare grupuri sanitare și fosa septica- lucrari de modernizare, montare geamuri și uși termopan, sistem de încalzire

Construire gard de protecție interioară la Școala Mărgineni și un nou grup sanitar

Achiziționare buldoexcavator Komatsu

Necesar oricaror lucrări de pe raza comunei

 • amenajare drumuri neasfalatate,
 • balastări,
 • încarcare /descărcare materiale,
 • deszăpezire

Putând fi și închiriat de catre cetățeni, doar când nu se desfășoară lucrari publice

Racordare la rețeaua de  alimentare cu apă a tuturor școlilor din comună

Extindere rețea de gaze  naturale în comună

Astfel s-a extins rețeaua de distribuție a gazelor

 • în sat Padureni- Biserica -canton Silvic
 • în sat Valea Budului – de la Școală la fam.Barboi

Construire monument în cinstea eroilor comunei

Momument construit în parcul central din fața Primăriei în anul 2010, momument ce poartă cu demnitate numele tuturor eroilor comunei cazuți in Primul și Al Doilea Război Mondial.

Totodată este închinat și celor 2 eroi aviatori care de pe aeroportul Aviasan au dus in anul 1918, mesajul Marii Uniri, la Blaj. „Cinste și slavă în vecii vecilor pentru eroii noștrii”

Refacere sistem de iluminat în satele comunei Mărgineni

S-au montat peste 600 de lămpi și 835 becuri

Întreținere anuală a drumurilor comunale

Prin balastare

Modernizare sistem de încalzire la Școala Luncani prin montare de centrală și calorifere


Dotare cu pubele de gunoi a fiecărei familii din comună

Astfel fiecare familie din comună a primit o pubela de gunoi , în mod gratuit, iar în fiecare zi de Marți gunoiul menajer este colectat de la fiecare familie de catre S.C. SOMA SA

Cosire islaz comunal Aviasan și Chetrosu

Construire pod în zona Chirilesti peste pâraul Trebes, cu finanțare și din partea cetațenior din zona

Deoarece podul existent la acea vreme era proprietatea TRANSGAZ și datorită vechimii si numeroaselor inundații , podul a devenit un adevarat stăvilar. APELE ROMANE au obligat S.C. TRANSGAZ să demoleze acest pod.

Astfel s-a ajuns la situația în care populația de dincolo de pod (Chirilesti) a ramas blocată în case.

Cu ajutorul cetățenilor din zonă s-a construit acest pod strașnic, astfel încat circulația să se desfășoare în ordine și făra probleme din cauza creșterii nivelului apelor

Amenajare intrare strada Vulpea în sat  Podis,comuna Mărgineni

Deoarce strada Vulpea situata în sat Podis comunică cu DN 2 G prinr-o curba deosebit de periculoasă și avand accesul rampa, s-a amenjat această intrare, asa încat traficul rutier să nu aibă de suferit.