Nr.

Crt.

Denumire proiect Sursa

de finanțare

Valoare proiect Termen de

finalizare

Rezultate finale proiect
1 MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA MARGINENI  PNDL- Guvernul

Romaniei

+Buget Local

4.162.218  lei 31.12.2017 realizarea a 5,7 km de drum asfaltat
2 ASFALTARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA MARGINENI  Buget Local 2.769.514,32 lei 23.11.2017  realizarea a 4 km de drum asfaltat
3 CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IN SATUL BARATI PNDL

Guvernul Romaniei+Buget Local

1.881.132  lei 28.12.2020
4 CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IN SATUL LUNCANI  PNDL

Guvernul Romaniei+Buget Local

1.916.571  lei 28.12.2020
 CONSTRUIRE DISPENSAR UMAN IN SATUL LUNCANI PNDL

Guvernul Romaniei+Buget Local

2.077.996  lei
6 CONSTRUIRE PODURI SI PODETE IN COMUNA MARGINENI PNDL

Guvernul Romaniei+Buget Local

4.862.201 lei