In vederea derularii unui proiect în cadrul Apelului de propuneri de proiecte pentru apelul „SINERGII PENTRU VIITOR – Copii în situații de risc”, lansat, pe 18.12.2013, de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de Operator de Program (OP) al RO10 “Copii şi tineri aflați în situații de risc şi Inițiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităților naționale şi promovarea incluziunii sociale”, program finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2009-2014, Comuna Margineni cauta partener ONG cu experienta relevanta in activitati de lucru cu copii in situatii de risc. Activitatile propuse prin proiect vor fi:

          Crearea unui centrului de servicii integrate pentru copil si familie in satul Luncani;

          Desfasurare de activitati de terapie comportamentala, consiliere copii si parinti,  activitati de timp liber;

          Furnizarea de servicii de consiliere, informare, educatie parentala, orientare profesionala, informare cu caracter juridic pentru parinti.