Jacotă Mihaela vinde teren agricol extravilan, în suprafață de 0,0068 ha, număr carte funciară 61130, lotul 101, parcela 1541/9, categoria de folosință arabil.

Informații la numărul de telefon 0742583403.

Vezi document atașat