Antal Ștefan și Antal Maria Mihaela vinde teren agricol extravilan, în suprafață de 0,1507 ha, număr cadastral  62790, lotul 71, parcela 1095/68, categoria de folosință arabil.

 

Vezi document atașat