NICOARĂ Ciprian și NICOARĂ Cristina , vînd teren fâneată extravilan, în suparafața de 1,3000 ha situate in tarlaua 133, parcela 1827/1, 1829 indentifat cu Nr. Cadastral 4430.