RÂNCU ELENA vinde teren agricol situat în extravilan în suprafață de 0,10 ha, număr cadastral 68331, lotul 104, parcela 1548/11, categoria de folosință arabil.   

Vezi document atașat