PAL ANA și CĂȘĂRIU CECILIA-MONICA, vînd teren arabil extravilan, în suparafața de 10,0000 ha situate in tarlaua 49, parcela 765/4, 765/5 indentifat cu Nr. Cadastral 4092.