GALAŢANU Ema-Loredana vinde suprafaţa de teren 0,0278 ha, arabil, nr. cadastral 70531, sola 69, parcela 1058/46

PĂULEŢ Gabriela, PĂULEŢ Laura-Petronela, PĂULEŢ Luigiana-Elena, PĂULEŢ Luis-Andrei, PĂULEŢ Margareta, PĂULEŢ Maria, PĂULEŢ Alexandru-Gabriel, PĂULEŢ Lorena-Maria, PĂULEŢ Răzvan-Dumitru vând suprafaţa de 0,1202 ha, arabil, nr. cadastral 70203, sola 69, parcela 1058/46

PĂULEŢ Gabriela, PĂULEŢ Laura-Petronela, PĂULEŢ Luigiana-Elena, PĂULEŢ Luis-Andrei,PĂULEŢ Margareta, PĂULEŢ Maria, PĂULEŢ Alexandru-Gabriel, PĂULEŢ Lorena-Maria, PĂULEŢ Răzvan-Dumitru, GALAŢANU Ema-Loredana, PĂULEŢ, Erika-Monica, PĂULEŢ Cecilia vând cota parte 313/1888, 79/1888, 78/1888 din suprafaţa de 0,1629 ha, arabil, nr. cadastral 70181, sola 69, parcela 1058/46