Proces Verbal de afişare  a selecţiei dosarelor        

depuse pentru participarea la concursul de ocupare a funcției publice vacante de: 

Referent, grad profesional superior   –  Compartimentul Evidenţa Persoanelor

 

 încheiat astăzi 24.10.2018

 

Astăzi 24.10.2018 s-a procedat la afişarea procesului verbal de selecţie a dosarelor depuse în vederea participării la concursul organizat în data de 02.11.2018 – proba scrisă pentru ocuparea funcției  publice vacante de :

Consilier, grad profesional superior –  Compartimentul Evidenţa Persoanelor,

Comisia de concurs a fost numită prin Dispozitia Primarului  nr. 160 din 02.10.2018

În conformitate cu dispoziţiile art. 50 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea funcţionarilor publici, cu completările şi modificările ulterioare, comisia a procedat la selecţia dosarelor ce au fost depuse de candidații ce s-au înscris pentru concursul ce urmează a fi organizat în data de 02.11.2018 pentru ocuparea funcției  publice vacante de Consilier, grad profesional superior –  Compartimentul Evidenţa Persoanelor.

Pentru concursul de  ocuparea a funcției publice menţionate anterior si-au depus candidatura urmatoarele persoane:

–  BOUREANU Valeriu  – formular de înscriere nr. 9458 din data 09.10.2018;

–  HARABAGIU Maria-Andreea – formular de înscriere nr. 9637 din data 15.10.2018;

–  BUSUIOC Ionel – formular de înscriere nr. 9736 din data 17.10.2018;

–  CARP Mihaela – formular de înscriere nr. 9829 din data 18.10.2018;

–  TARCĂU Elena – formular de înscriere nr. 9897 din data 22.10.2018

 

În urma verificării documentelor depuse,  comisia de concurs a constatat următoarele:

 

Nr. Crt

NUMELE şi Prenumele

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul Respingerii dosarelor

1 BOUREANU Valeriu

ADMIS

2 HARABAGIU Maria-Andreea

RESPINS

Nerespectarea prevederilor art 49 alin(1) lit b) din HG 611/2008 cu modificările şi completările ulterioare. Nedepunerea la dosarul de concurs a curriculumului vitae, model comun european.

3 BUSUIOC Ionel

ADMIS

4 CARP Mihaela

ADMIS

5 TARCĂU Elena

ADMIS