Pentru a afla care este secția dumneavoastră de votare accesati https://www.registrulelectoral.ro/

Dispozite-afiaj-electoral

Pentru informații legislative suplimentare, consultați pagina dedicată pusă la dispoziție de către https://locale2024.bec.ro/   BIROUL ELECTORAL CENTRAL

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21/08.03.2024 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024

Art. 14. – Prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (41) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 9 iunie 2024, cetăţenii cu drept de vot care şi-au stabilit reşedinţa în circumscripţia electorală cu mai puţin de 60 de zile înaintea datei scrutinului îşi vor putea exercita dreptul de vot doar în comuna, oraşul, municipiul sau subdiviziunea administrativ – teritorială a municipiului în care îşi au domiciliul.