ATENȚIE!

NU LĂSA SĂ ÎȚI EXPIRE ACTUL DE IDENTITATE!
În anul 2024 vor fi mai multe scrutinuri electorale. Pentru a vota aveți nevoie de un act de identitate valabil.

deschide fișier SPCLEP mediatizare 2024

Verificati valabilitatea actului dumneavoastră de identitate și prezentați-vă din timp la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Mărgineni pentru obținerea unui nou act de identitate.

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21/08.03.2024 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024

Art. 14. – Prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (41) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 9 iunie 2024, cetăţenii cu drept de vot care şi-au stabilit reşedinţa în circumscripţia electorală cu mai puţin de 60 de zile înaintea datei scrutinului îşi vor putea exercita dreptul de vot doar în comuna, oraşul, municipiul sau subdiviziunea administrativ – teritorială a municipiului în care îşi au domiciliul.


Pentru a afla care este secția dumneavoastră de votare accesati https://www.registrulelectoral.ro/

Pentru mai multe informații aici
sau ne puteți contacta la 0334100120
e_mail: spclep@primaria-margineni.ro